Chủ đề năm học 2022-2023: "SPKT 60 NĂM ĐOÀN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"
Tác giả :

1.Khoa Cơ khí Động lực

 

Trưởng khoa

Tiến sĩ Huỳnh Phước Sơn

sonhp@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Lê Minh Nhựt

nhutlm@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trạng

trangnv@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Đỗ Quốc Ấm

amdq@hcmute.edu.vn

 

2.Khoa Cơ khí Chế tạo máy

 

Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

thinhnt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ

vuluantn@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Phạm Sơn Minh

minhps@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Quách Văn Thiêm

thiemqv@hcmute.edu.vn

 

3.Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

 

Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng

tandzung072@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Trịnh Khánh Sơn

sontk@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

TS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu

tinhau@hcmute.edu.vn

 

4.Khoa Công nghệ May và Thời trang

 

Trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh

nta@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

ThS. Nguyễn Thành Hậu

haunt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

ThS. Nguyễn Thị Thúy

nguyenthuy@hcmute.edu.vn

 

5.Khoa Công nghệ Thông tin

 

Trưởng khoa

TS. Lê Văn Vinh

vinhlv@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

ThS. Trần Công Tú

tutc@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Lê Vĩnh Thịnh

thinhlv@hcmute.edu.vn

 

6.Khoa Đào tạo Chất lượng

 

Trưởng khoa

Tiến sĩ Lê Thanh Phúc

phuclt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

ThS. Nguyễn Đăng Quang

quangnd@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

TS. Nguyễn Văn Long Giang

giangnvl@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

TS. Bùi Xuân Dũng

dungbx@hcmute.edu.vn

 

7.Khoa Điện - Điện tử

 

Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm

tamnm@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Lê Mỹ Hà

halm@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Lê Chí Kiên

kienlc@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Trương Đình Nhơn

nhontd@hcmute.edu.vn

 

8.Khoa In và Truyền thông

 

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Long Giang

giangnl@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Lê Công Danh

danhlc@hcmute.edu.vn

 

9.Khoa Khoa học Ứng dụng

 

Trưởng khoa

TS. Phan Gia Anh Vũ

vuphan@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

TS. Trần Tuấn Anh

anhtt@hcmute.edu.vn

 

10.Khoa Kinh tế

 

Trưởng khoa

TS. Đàng Quang Vắng

vangdq@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

ThS. Lê Trường Diễm Trang

trangltd@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Nguyễn Khắc Hiếu

hieunk@hcmute.edu.vn

 

11.Khoa Lý luận Chính trị

 

Trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phượng

ntphuong@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa Thạc sĩ Phùng Thế Anh anhpt@hcmute.edu.vn  

12.Khoa Ngoại ngữ

 

Trưởng khoa

TS. Đặng Tấn Tín

tin.dang@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

ThS. Lê Phương Anh

anhlp@hcmute.edu.vn

 

14.Khoa Xây dựng

 

Trưởng khoa

PGS. TS. Châu Đình Thành

chdthanh@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

TS. Trần Văn Tiếng

tiengtv@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

TS. Trần Vũ Tự

tutv@hcmute.edu.vn

 

15.Viện Sư phạm Kỹ thuật

 

Viện trưởng

PGS. TS. Bùi Văn Hồng

hongbv@hcmute.edu.vn

 

Phó viện trưởng

PGS. TS.  Dương Thị Kim Oanh

oanhdtk@hcmute.edu.vn

 

Phó Viện trưởng 

PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn

tuannv@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

 • 1. Cơ khí Chế tạo máy
 • 2. Cơ khí Động lực
 • 3. Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 4. Thời trang và Du lịch
 • 5. Công nghệ Thông tin
 • 6. Đào tạo chất lượng cao
 • 7. Điện - Điện tử
 • 8. In - Truyền thông
 • 9. Khoa học Ứng dụng
 • 10. Kinh tế
 • 11. Chính trị và Luật
 • 12. Ngoại ngữ
 • 13. Xây dựng
 • 14. Viện Sư phạm Kỹ thuật
 • 15. Khoa Đào tạo Quốc tế
 • 1. Ban quản lý KTX
 • 2. Bộ phận quản lý hồ sơ dự án
 • 3. Đảm bảo Chất lượng
 • 4. Đào tạo
 • 5. Đào tạo không chính quy
 • 6. Kế hoạch Tài chính
 • 7. Quan hệ doanh nghiệp
 • 8. Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế
 • 9. Quản trị Cơ sở Vật chất
 • 10. Thanh tra - Giáo dục
 • 11. Thiết bị - Vật tư
 • 12. Tổ chức Hành chính
 • 13. Tuyển sinh và Công tác Sinh viên
 • 14. Truyền thông
 • 15. Trạm Y tế
 • 16. Thư viện

Chương trình

 • UTE-Moodle
 • Đào tạo từ xa
 • Đăng nhập online
 • Đăng ký môn học
 • Online Office
 • KPIs
 • Tập san SPKT
 • Mail CB
 • Mail SV
 •  Đảng bộ
 • ĐTN - Hội SV
 • Công đoàn

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

ӣĵ羺    Ϻ