Chủ đề năm học 2022-2023: "SPKT 60 NĂM ĐOÀN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"
Tác giả :

 

Ban Quản lý Ký túc xá

Phó Giám đốc phụ trách

ThS. Nguyễn Thanh Giang

giangnt@hcmute.edu.vn

Phó Giám đốc

ThS. Hồ Anh Kiệt

ketha@hcmute.edu.vn

Phòng Đảm bảo Chất lượng

Phó trưởng phòng phụ trách phòng

PGS. TS. Phạm Huy Tuân

tuanph@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Phan Thị Thu Thủy

thuyptt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Vũ Thị Thanh Thảo

thaovtt@hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng

TS. Quách Thanh Hải

haiqt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Phạm Thị Thu Sương

suongpt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

nghiaht@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

TS. Võ Viết Cường

cuongvv@hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo không chính quy

Phó trưởng phòng phụ trách phòng

ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc

cucntk@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. NguyễnThanh Phong

phongnt@hcmute.edu.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng phòng

ThS. Hồ Thành Công

conght@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

CN. Hoàng Thị Lan Hương

huonghtl@hcmute.edu.vn

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

Trưởng phòng

ThS. Phạm Hữu Thái

thaiph@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Đặng Bá Ngoạn

ngoandb@hcmute.edu.vn

Phòng Khoa học Công nghệ

Trưởng phòng

PGS. TS. Hoàng An Quốc

hanquoc@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Tấn Cường

cuonglt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

TS. Vũ Văn Phong

phongvv@hcmute.edu.vn

Phòng Quan hệ Quốc tế

Trưởng phòng

ThS. Phạm Bạch Dương

bachduong@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

TS. Trần Quang Trí

@hcmute.edu.vn

Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất

Phó trưởng phòng phụ trách phòng

TS. Quách Văn Thiêm

thiemqv@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Thị Hải Lý

lylth@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Trần Kế Thuận

thuantk@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Thái Lương Thụ

thutl@hcmute.edu.vn

Phòng Thanh tra Giáo dục

Trưởng phòng

ThS.Trần Quang Sang

sangtq@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Đức Vượng

ducvuong@hcmute.edu.vn

Phòng Thiết bị - Vật tư

Trrưởng phòng

TS. Nguyễn Văn Long Giang

@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Phan Nguyễn Quí Tâm

tampnq@hcmute.edu.vn

Phòng Tổ chức Hành chính

Phụ trách phòng

KS.Nguyễn Nam Thắng

namthang@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Đường Minh Hiếu

hieudm@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Phan Nhật Hằng

hanglpt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thế Bảo

thebao@hcmute.edu.vn

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên

Trưởng phòng

TS. Trần Thanh Thưởng

thuongtt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

KS. Đặng Hữu Khanh

huukhanch@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

KS. Trần Thị Thu Huyền

huyenttt@hcmute.edu.vn

Phòng Truyền thông

Trưởng phòng

TS. Trương Vĩnh An

antv@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Việt Tiên

viettien@hcmute.edu.vn

Trạm Y tế

Phụ trách trạm

Nguyễn Văn Thủy

thuynv@hcmute.edu.vn

Thư Viện

Giám đốc

ThS. Vũ Trọng Luật

luanvt@hcmute.edu.vn

Phó Giám đốc

CN. Bùi Thị Lan

lanbt@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

 • 1. Cơ khí Chế tạo máy
 • 2. Cơ khí Động lực
 • 3. Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 4. Thời trang và Du lịch
 • 5. Công nghệ Thông tin
 • 6. Đào tạo chất lượng cao
 • 7. Điện - Điện tử
 • 8. In - Truyền thông
 • 9. Khoa học Ứng dụng
 • 10. Kinh tế
 • 11. Chính trị và Luật
 • 12. Ngoại ngữ
 • 13. Xây dựng
 • 14. Viện Sư phạm Kỹ thuật
 • 15. Khoa Đào tạo Quốc tế
 • 1. Ban quản lý KTX
 • 2. Bộ phận quản lý hồ sơ dự án
 • 3. Đảm bảo Chất lượng
 • 4. Đào tạo
 • 5. Đào tạo không chính quy
 • 6. Kế hoạch Tài chính
 • 7. Quan hệ doanh nghiệp
 • 8. Khoa học Công nghệ
 • 9. Quan hệ Quốc tế
 • 10. Quản trị Cơ sở Vật chất
 • 11. Thanh tra - Giáo dục
 • 12. Thiết bị - Vật tư
 • 13. Tổ chức Hành chính
 • 14. Tuyển sinh và Công tác Sinh viên
 • 15. Truyền thông
 • 16. Trạm Y tế
 • 17. Thư viện

Chương trình

 • UTE-Moodle
 • Đào tạo từ xa
 • Đăng nhập online
 • Đăng ký môn học
 
 • Online Office
 • KPIs
 • Tập san SPKT
 • Mail CB
 • Mail SV
 •  Đảng bộ
 • ĐTN - Hội SV
 • Công đoàn

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

ӣ羺appע